AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
INTENCJE
POGRZEBY
KRONIKA


intencje mszalne

Niedziela, 12 września
Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji
7:00/Szpital/
7:00Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego i Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i dary Ducha św. dla małż. Ilony i Jerzego Jojko z okazji 40 rocz. ślubu oraz o błogosław. Boże dla córek z rodzinami i całej rodziny. /TD/
8:30Do Mił. Bożego za ++ Cecylię Gajda w 1 rocz. śmierci ze wspomn. + jej męża Jana, córkę Marię, zięcia Ryszarda, rodziców, teściów, 4-braci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:001Do Mił. Bożego za + tatę Jana Pałasza na pamiątkę urodzin ze wspomn. + jego żony Urszuli.
2Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za dar życia i dobro otrzymane z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże i dary Ducha św. dla Dawida Ramsa z okazji 18 rocz. urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa.
11:301Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji parafian i darczyńców.
2Do Opatrz. Bożej w int. małż. Agnieszki i Kamila Godzieba z okazji 5 rocz. ślubu jako podziękowanie za wszelkie dobro i Bożą miłość z prośbą o opiekę Matki Najśw. oraz o błogosław. Boże i opiekę Anioła Stróżą dla syna Franciszka w dniu chrztu św.
16:301Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Marii i Michała z okazji urodzin o potrzebne łaski, zdrowie oraz wiarę, nadzieję i miłość.
2Do Mił. Bożego za + ojca Henryka Rusin w rocznicę śmierci oraz brata Józefa na pam. urodzin i ++ krewnych.
19:30Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Barbary z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla solenizantki oraz mamy i syna.
Poniedziałek, 13 września
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK
7:00/Klasztor/ Przez wstaw. MB Uzdrowienia Chorych i św. Kamila o zdrowie i potrzebne łaski dla Marii.
7:00Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jana i Cecylię Musiolik oraz ++ z pokrew. Musiolik, Wolnica, Molek i Bijak.
8:001Do Mił. Bożego za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Joachima Ciupek w 8 rocz. śmierci, jego rodziców Hildegardę i Rudolfa oraz teściów Agnieszkę i Józefa.
2Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jana i Halinę Rejowskich, siostrę Małgorzatę, Annę Wereszyńską, ++ z rodzin: Bujaczków, Kowalczyków, Celińskich, Wereszyńskich, Dąbrowskich, Zakrzewskich i Jagiełło.
18:001Przez wstaw. MB Fatimskiej w intencji Ojca św., bpów, kapłanów i czcicieli
2Do Mił. Bożego za + Pawła Zaiczek w kolejną rocz. śmierci, ++ jego rodziców i teściów i ++ z pokrewieństwa.
Wtorek, 14 września
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:001Przez wstaw. i pośrednictwo Matki Bożej do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla Wandy i Alfonsa Urbasek w kolejne rocz. śmierci.
2Do Mił. Bożego za ++ Renatę Profaska w 2 rocz. śmierci, jej męża Rajnholda, rodziców Adelajdę i Józefa Leber.
8:001Do Mił. Bożego za + męża i ojca Kazimierza Matczaka w 14 rocz. śmierci, ++ rodziców i teściów, dusze w cz. cierpiące.
2Do Op. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Beaty z ok. urodzin o opiekę Matki Najśw., zdrowie, dary Ducha św. i potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
18:001Do Mił. Bożego za + Zygmunta Gańczorza na pamiątkę urodzin i + jego żonę Hildegardę.
2Do Mił. Bożego za + Stefana Odrobina w 30 rocz. śmierci oraz ++ rodziców Łucję i Alojzego Odrobina.
Środa, 15 września
Wspomnienie NMP Bolesnej
7:001Do Mił. Bożego za ++ dziadków Zofię i Franciszka Nosiadek oraz ciocię Albinę Bismor.
2Do Opatrz. Bożej w int. Małgorzaty Królikowskiej z okazji urodz. jako podziękowanie za Bożą miłość i wszelkie dobro otrzymane z prośbą o opiekę Matki Najśw., potrzebne łaski i dary Ducha św. dla niej, męża i córek.
8:001Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. śś. Cyryla i Metodego w int. p. Barbary Skapczyk z ok. 90 rocz. urodzin jako podziękowanie za przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże oraz potrzebne łaski dla rodziny. /TD/.
2Do Mił. Bożego za ++ ojca Józefa Marek w 21 rocz. śmierci, jego żonę Janinę, wnuka Grzegorza oraz ++ krewnych z rodzin: Marek, Kijak, Nowak i Wilczek.
3Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Aleksandry Głąb z okazji urodz. o opiekę Matki Najśw., potrzebne łaski i dary Ducha św.
18:001Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2Do Mił. Bożego za+ męża i ojca Andrzeja Bismor w 2 rocz. śmierci. ze wspomn. ++ jego rodziców Janinę i Huberta.
Czwartek, 16 września
Wspomnienie św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
7:001Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla + Ireneusza Surdyk w 6 rocz. śmierci i ++ z rodzin: Surdyk i Gajek.
2Do Mił. Bożego za ++ córkę Weronikę Sowulewską w 1 rocz. śmierci, męża Andrzeja w 15 rocz. śmierci, teściów Izydora i Teresę Sowulewskich i szwagra Adama.
8:001Do Mił. Bożego za ++siostrę Teresę Nowak, brata Jana Wólkiewicza, ++ z rodzin Wólkiewicz, Mierzwa, dusze cz .
2Do Mił. Bożego za + Paulinę Materny w kolejną rocz. śmierci ze wspomn. + jej męża Wilhelma.
18:001Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Jana Smętek oraz krewnych z rodzin: Smętek, Wnęk, Miczka i Curzydło.
2Do Mił. Bożego za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Krauze, brata Piotra, ++ z rodzin: Krauze, Jachymski, Otrząsek i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek, 17 września
Dzień powszedni
7:00Do Mił. Bożego za + mamę Elżbietę Sosna w kolejną rocz. śmierci ze wspomn. + jej męża Pawła.
8:001Do Mił. Bożego za ++ Gabrielę Bismor w 5 rocz. śmierci, jej męża Alojzego, syna Floriana i ++ krewnych.
2Do Mił. Bożego za ++ rodziców Teklę i Jana Keler, siostrę Helenę i szwagra Bernarda, dziadków Hajduk i Kocur, ++ z pokrewieństwa.
16:301Do Mił. Bożego za ++ męża Edwarda Warmusz w 3 rocz. śmierci, jego ojca Ryszarda na pam. 100 rocz. urodzin, ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron.
2Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego jako podziękowanie za wszelkie dobro i Bożą miłość z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże dla małż. Doroty i Jakuba w 10 rocz. śl. oraz Sabiny i Wojciecha, Agnieszki i Rafała w kolejne rocz. ślubu i dary Ducha św., opiekę Aniołów Stróżów dla ich dzieci.
18:00Do Mił. Bożego za + mamę Reginę Gąsior w 30 rocz. śmierci, jej męża Stanisława, rodziców Kaizerek, teściów Gąsior i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota, 18 września
Święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski
7:00Do Mił. Bożego za + Marię Mosz w 2 rocz. śmierci, jej męża Henryka i rodziców z obu stron.
8:001Do Mił. Bożego za + mamę Wandę Nocoń w 5 rocz. śmierci ze wspomn. + jej dwóch mężów oraz ++ krewnych z rodzin: Nocoń i Grychtoł.
2Do Mił. Bożego za + Helenę Damboń w kolejną rocz. śmierci, jej męża Józefa oraz Tadeusza Hein i ++ z pokrew.
3Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego jako podziękowanie za wszelkie łaski otrzymane i Bożą miłość z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże dla Aleksandry Drozd z ok. 50 rocz. urodzin. /TD/.
12:00W intencji nowożeńców: Gabriel Czempik – Joanna Lenża
15:00W int. młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania o Dary i Owoce Ducha Świętego.
18:001Do Mił. Bożego za ++ trenerów i zawodników-pięściarzy MZKS Górnik Knurów i Concordii Knurów.
2Do Mił. Bożego za + mamę Łucję Skowrońską w 11 rocz. śmierci, synową Ewę, wnuka Gabriela Skowrońskiego, teściów Zwierzyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Niedziela, 19 września
XXV Niedziela Zwykła
7:00/Szpital/ Do Mił. Bożego za + Kazimierza Nowaka od pracow. Żywieckiego Towarzystwa Budow. Społecznego.
7:00Do Mił. Bożego za ++ mamę Janinę w rocz. śmierci i jej męża Jana Kapica, ++ braci: Stanisława, Jacentego i Marka, bratowe: Wandę i Danutę, dziadków Kapica i Majchrzyk, dusze w czyśćcu cierpiące.
8:30Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Cyryla Jagieniaka w 1 rocz. śmierci o radość życia wiecznego.
10:001Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Katarzyny i Michała Katlewskich z ok. 15 rocz. ślubu jako podziękowanie za Bożą miłość o odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla nich, syna Łukasza i córki Alicji.
2Do Opatrz. Bożej za wstaw. Matki Najśw. oraz patronów śś. Cyryla i Metodego i św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie dla małż. Zofii i Damiana Rużeńskich z okazji 40 rocz. ślubu oraz potrzebne łaski dla synów, synowej i wnuka. /TD/
11:301Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Tadeusza z okazji urodz. oraz Jolanty i Tadeusza z okazji urocz. ślubu o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
2Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. i śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Aliny i Tadeusza Barnaś z okazji 50 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę i zdrowie na kolejne lata i błogosław. Boże dla Jubilatów i rodziny. /TD/.
16:301Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej jako podziękowanie za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Izabeli i Korneliusza z ok. 25 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla dzieci. /TD/.
2Do Opatrz. Bożej w int. Eweliny Masarczyk z okazji 35 rocz. urodzin jako podziękowanie za wszelkie dobro otrzymane z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże dla niej, męża, córek i całej rodziny.
19:30Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Jerzego Wilk z ok. 65 rocz. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla niego i całej rodziny. /TD/.MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

7:00, 8:30, 10:00, 11:30
16:30 (za wyjątkiem lipca i sierpnia)
19:30

DNI POWSZEDNIE

7:00, 8:00, 18:00

SPOWIEDŹ

CODZIENNIE

30 minut przed każdą mszą św.

CZWARTEK

10:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00

SOBOTA

17:00 - 18:00

KONTAKT

Parafia św. św. Cyryla i Metodego w Knurowie

Adres: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 1

Telefon: +48 (32) 235-11-26

Konto: 20 1240 4302 1111 0000 5271 7019

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: więcej...

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 8:30-11:00

Wtorek: 8:30-11:00 i 16:00-18:00

Środa: nieczynne

Czwartek: 8:30-11:00 i 16:00-18:00

Piątek: 8:30-11:00

Sobota: 8:00-10:00


Kapelan szpitalny: ks. Piotr Nadrowski, tel. 539-296-751